Logo lubuskiego
Przycisk kontrastu - biały 
Baner targów turystycznych Logotypy Uni Europejskiej, Funduszy Europejskich oraz flaga Rzeczpospolity Polska

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TARGACH TURYSTYCZNYCHW ramach projektu: „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT, planuje się zorganizować udział przedsiębiorców z branży turystycznej w następujących targach turystycznych:


Zasady dofinansowania i warunkami udziału określone zostały w „Regulaminie Rekrutacji” znajdującym się w dokumentach do pobrania


ZGŁOŚ SIĘ


Dokumenty do pobraniaPoniżej zostały zamieszczone odnośniki do wszystkich potrzebnych dokumentówKontaktUrząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Wydział Projektów Turystycznych i Promocji Lubuskiego Centrum Winiarstwa