Formularze Zgłoszeniowe Online

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.: “Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych” w ramach Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I Promocja gospodarcza regionu, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje RPO – Lubuskie 2020.

UWAGA

– Nabór przedłużony do dnia 10/03/2023

– Limit miejsc na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse) w Berlinie w dniach 7-9 marca 2023 został osiągnięty. Kolejne zgłoszenia będą trafiały na listę rezerwową.

Wybierz targi

Praga

17-19 marca 2023

Berlin

7-9 marca 2023