O projekcie

Projekt pn: “Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych”jest realizowany w ramach Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I Promocja gospodarcza regionu, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje RPO – Lubuskie 2020.

Okres realizacji projektu: 15 marca 2019 r. – 31 grudnia 2023 r.

Zaplanowane do realizacji zadania wynikają nie tylko z dokumentów strategicznych woj. lubuskiego, ale też z analizy rynku przedstawionej w raporcie pn „Działania i potrzeby promocyjne przedsiębiorstw sektora turystycznego województwa lubuskiego 2019”. Raport został opracowany w celu identyfikacji najskuteczniejszych narzędzi promocji MŚP reprezentujących branżę turystyczną, które są najlepiej dopasowane do potrzeb podmiotów z nią związanych oraz uwzględniają specyfikę Województwa Lubuskiego.

Projekt obejmuje dwa zadania

Zadanie pierwsze: Organizacja szerokiej kampanii promocyjnej polegać będzie na promocji gospodarczej województwa lubuskiego poprzez wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP reprezentujących branżę turystyczną i ma na celu zwiększenie rozpoznawalności branży turystycznej ofert lubuskich firm oraz wskazanie potencjału gospodarczego regionu związanego z turystyką oraz wytwarzanych w nim produktów i usług. Działania promocyjne zostaną skupione na kreowaniu rozpoznawalności województwa lubuskiego w grupie mieszkańców sąsiednich regionów zarówno w kraju jak i za granicą – po stronie niemieckiej. Kreowany będzie wizerunek regionu otwartego i zachęcającego do inwestycji. Należy również nadmienić, że zadanie ma na celu zachęcenie mieszkańców Lubuskiego do korzystania z ofert lokalnych przedsiębiorców, a tym samym wspierania lokalnej gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy. Zadanie obejmuje:

 • dwie kampanie outdoorowe prezentujące atrakcje turystyczne woj. lubuskiego na nośnikach reklamowych typu: Billboard,
 • trzy kampanie promocyjne typu display w polskich serwisach internetowych i w prasie o zasięgu ogólnopolskim,
 • dwie kampanie w mediach społecznościowych,
 • kampanię w prasie,
 • stworzenie film promocyjnego,
 • kampanię Internetową i w mediach społecznościowych w Niemczech,
 • ogólnopolską kampanię radiową,
 • kampanię pn. „Duszek Lubuszek” promująca lubuskie zamki i pałace,
 • stworzenie Systemu Informacji Turystycznej,
 • stworzenie turystycznej strony internetowej i aplikacji mobilnej.

Drugie zadanie zakłada promocję gospodarczą lubuskich MŚP na targach krajowych i zagranicznych w latach 2020-2023 i ma na celu zwiększenie rozpoznawalności lubuskich firm branży turystycznej na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez promocję oferty turystycznej województwa lubuskiego budując jednocześnie wizerunek regionu, jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji oraz regionu przyjaznego przedsiębiorcom. Targi skierowane będą do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego.

Drugie zadanie obejmuje organizację udziału lubuskich MŚPw branżowych targach turystycznych
w kraju:

 1. Targi Regionów i Produktów Turystycznych „TOUR SALON” w Poznaniu – luty 2020 r.
 2. Międzynarodowe Targi Turystyczne (MTT) we Wrocławiu – luty 2020 r.
 3. Międzynarodowe Targi Wina w Krakowie ENOEXPO w Krakowie (16 – 18listopada 2022 r.)
 4. Międzynarodowe Targi Turystyki Globalnie w Katowicach (24 – 26 marca 2023 r.)
 5. Ferien&Freizeitmesse w Cottbus (Niemcy) – luty 2020 r.
 6. ITB Berlin (InternationaleTourismus-Börse) w Berlinie (7 – 9 marca 2023 r.)
 7. Targi Holiday World & Region World w Pradze (17 – 19 marca 2023 r.)

W organizacji udziału lubuskich MŚP w branżowych targach turystycznych zaplanowano:

 1. Rekrutację MŚP poprzez przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych kierującą do specjalnie stworzonej strony internetowej z formularzem zgłoszeniowym na targi,
 2. Wynajęcie powierzchni i zabudowy wraz z aranżacją stoisk wystawienniczych z pełnym wyposażeniem oraz kompleksową obsługą podczas targów.
 3. Zapewnienie transportu dla uczestników targów.
 4. Zapewnienie noclegu dla uczestników targów.
 5. Organizację animacji polegających na przeprowadzeniu warsztatów oraz prezentacji Lubuskiego Produktu Tradycyjnego wraz z degustacją na bazie ryb słodkowodnych z lubuskich jezior, serów, miodów i chleba z woj. lubuskiego oraz produktów regionalnych z lubuskich winnic.