Logo lubuskiego
Przycisk kontrastu - biały 
Baner targów turystycznych Logotypy Uni Europejskiej, Funduszy Europejskich oraz flaga Rzeczpospolity Polska

Wybierz formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy na udział w targach turystycznych w ramach projektu „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowymi międzynarodowym oraz targów turystycznych" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.4 Promocja regionui umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP- projekty realizowane poza formułą ZIT.